• W dobrze działających condo na rynku wtórnym lokale znikają natychmiast. Bardzo często odkupują je deweloperzy, bo nie mają presji na szybkie zbycie, a mogą je ponownie z zyskiem sprzedać.
  • Pandemia mocno podkręciła rynek condo. Apartamenty wakacyjne sprzedawały się niemal na pniu, bo inwestorzy traktowali je jak dom, w którym też mogą zdalnie pracować.
  • Porównywanie lokaty z condo jest trochę abstrakcyjne, bo to są dwa różne produkty.